ČEŇKOVA PILA

Čeňkova pila byla vodní pila na řece Vydře, před jejím soutokem s Křemelnou. Nacházela se na pravém břehu v nadmořské výšce 630 m, v katastrálním území Svojše města Rejštejn. Byla postavena pražským obchodníkem se dřevem Čeňkem Bubeníčkem. Jedná se o pilu na vodní pohon, která zpracovávala šumavské dřevo z okolních lesů. Původně byla označována jako Bubeníčkova pila, až později se ujalo označení Čeňkova.

V roce 1912 byla z rozhodnutí města Kašperské Hory na prodlouženém náhonu vystavěna malá vodní elektrárna Čeňkova pila. V roce 1937 se zhruba 400 metrů proti proudu Vydryzačalo se stavbou nové vodní elektrárny Vydra, jež byla po dvou letech uvedena do provozu a dnes patří mezi naše nejvýznamnější technické památky.

Elektrárna Čeňkova pila je od roku 1995 chráněna jako kulturní památka ČR.

Z Prášil: 15km

KONTAKT

Prášily 117, 342 01

+420 605 016 508

Provozovatel: 
Tomáš Pospíšil, Prášily 124 342 01
IČO: 02622505 DIČ: CZ9208011021

© 2019  Brücknerův dům